آیا اطلاعی از انواع کاتالیزور خودرو و تفاوت آن ها دارید؟ اگر خیر لطفا این مقاله را که توسط گروه تخصصی کاتالیست وان که سال ها است در زمینه تعمیر کاتالیزور ، فروش کاتالیزور و هرآنچه مربوط به کاتالیزور است فعالیت می نماید تقدیم نگاه مهربانتان می گردد تا انتها دنبال نمائید .

تعد زیادی از مردم نمی دانند کاتالیزور خودرو چیست، این قطعه ارزشمند در خودرو نقش بسیار مهمی را ایفا می نماید چرا که ارتباط نزدیکی با آلودگی هوا خواهد داشت. همانطور که حتما اطلاع دارید، گازهای خروجی از اگزوز خودروها حاوی آلاینده هایی می باشند که برای محیط زیست سالم نمی باشند و از این رو، مبدل کاتالیستی یا معمولاً به عنوان CC معرفی گشت.

کاتالیزور در زیر خودرو نصب می گردد و به لوله اگزوز متصل می باشد. اساساً مبدل کاتالیزوری محصولات جانبی مضر موجود در گاز خروجی را فیلتر کرده و آنها را خواهد سوزاند. انتشار گازهای گلخانه ای را کم می کند و کارایی خودرو را بهبود خواهد داد.

درباره انواع کاتالیزور خودرو بیشتر بدانید؟

درباره انواع کاتالیزور خودرو بیشتر بدانید؟دو طرفه یک مبدل کاتالیزوری دو طرفه (یا “اکسیداسیون”) دو وظیفه همزمان خواهد داشت:

اکسیداسیون مونوکسید کربن به دی اکسید کربن: 2CO O2 → 2CO2
اکسیداسیون هیدروکربن ها (سوخت نسوخته و نیمه سوخته) به دی اکسید کربن و آب: CxH2x 2 [(3x 1)/2] O2 → xCO2 (x1) H2O (یک واکنش احتراق)
این نوع مبدل کاتالیزوری به طور گسترده در موتورهای دیزلی برای کم شدن انتشار هیدروکربن و مونوکسید کربن استفاده می گردد.

آنها همچنین تا سال 1981 در موتورهای بنزینی در خودروهای بازار آمریکا و کانادا استفاده می گشتند. به خاطر ناتوانی آنها در کنترل اکسیدهای نیتروژن، آنها توسط مبدل های سه طرفه جایگزین گشتند. تعمیر کاتالیزور

سه راه

از سال 1981، مبدل های کاتالیزوری سه طرفه (کاهش اکسیداسیون) در سیستم های کنترل انتشار خودرو در ایالات متحده و کانادا استفاده گشته است. تعداد زیادی از کشورهای دیگر نیز مقررات سختگیرانه آلایندگی خودرو را اتخاذ کرده اند که در واقع به مبدل های سه طرفه در خودروهای بنزینی نیاز خواهند داشت.

کاتالیزورهای احیا و اکسیداسیون معمولاً در یک محفظه مشترک قرار دارند، اما در بعضی مواقع امکان دارد به طور جداگانه قرار گیرند.

لازم به ذکر است که مبدل کاتالیزوری سه طرفه سه وظیفه همزمان خواهد داشت که درادامه به آن ها خواهیم پرداخت:

کاهش اکسیدهای نیتروژن به نیتروژن و اکسیژن: 2NOx → xO2 N2
اکسیداسیون مونوکسید کربن به دی اکسید کربن: 2CO O2 → 2CO2
اکسیداسیون هیدروکربن های نسوخته (HC) به دی اکسید کربن و آب: CxH2x 2 [(3×1)/2]O2 → xCO2 (x1)H2O.

این سه واکنش زمانی که مبدل کاتالیزوری اگزوز موتوری را که کمی بالاتر از نقطه استوکیومتری کار خواهد کرد دریافت می‌نماید، کارآمدتر اتفاق می‌افتد. این نقطه بین 14.6 تا 14.8 قسمت هوا تا 1 قسمت سوخت برای بنزین می باشد.

نسبت سوخت‌های اتوگاز (یا گاز مایع (LPG))، گاز طبیعی و اتانول هر کدام کمی مختلف می باشد و در زمان استفاده از آن سوخت‌ها نیاز به تغییر تنظیمات سیستم سوخت خواهد داشت. انواع کاتالیزور خودرو کدامند

به صورت کلی، موتورهای مجهز به مبدل های کاتالیزوری سه طرفه مجهز به یک سیستم تزریق سوخت بازخورد حلقه بسته کامپیوتری توسط یک یا چند سنسور اکسیژن میباشند، اگرچه در اوایل استفاده از مبدل های سه طرفه، کاربراتورهای مجهز به کنترل مخلوط بازخورد استفاده می گشت.

کاتالیزورهای سه طرفه زمانی تاثیرگذار خواهد بود که موتور در یک نوار باریک از نسبت هوا به سوخت نزدیک به استوکیومتری کار نماید، به صورتی که گاز خروجی بین شرایط غنی (سوخت اضافی) و بدون چربی (اکسیژن اضافی) در نوسان باشد.

با این وجود،وقتی که موتور خارج از محدوده نسبت هوا به سوخت کار می نماید، راندمان تبدیل به سرعت کاهش می یابد. تحت عملکرد موتور بدون چربی، اکسیژن اضافی وجود دارد و کاهش NOx مطلوب نخواهد بود.

در شرایط غنی، سوخت اضافی تمام اکسیژن موجود را پیش از کاتالیزور مصرف می نماید، به همین دلیل فقط اکسیژن ذخیره شده برای عملکرد اکسیداسیون در دسترس می باشد.

سیستم های کنترل حلقه بسته به خاطر الزامات متناقض برای کاهش موثر NOx و اکسیداسیون HC ضروری می باشند. سیستم کنترل باید از اکسید شدن کامل کاتالیست احیای NOx جلوگیری نماید، در عین حال مواد ذخیره‌سازی اکسیژن را دوباره پر کند تا عملکرد خود را به عنوان کاتالیزور اکسیداسیون حفظ نماید.

کاتالیزورهای  سه طرفه قادر خواهند بود تا اکسیژن را از جریان گاز خروجی ذخیره نمایند، در بیشتر مواقع وقتی که نسبت هوا به سوخت کم می گردد. زمانی که اکسیژن کافی از جریان اگزوز در دسترس نباشد، اکسیژن ذخیره شده آزاد گشته و مصرف می گردد.

کمبود اکسیژن کافی یا زمانی اتفاق می‌افتد که اکسیژن به دست آمده از کاهش NOx در دسترس نبوده یا زمانی که مانورهای خاصی نظیر شتاب شدید، مخلوط را فراتر از توانایی مبدل برای تامین اکسیژن غنی می‌نماید.

واکنش‌های ناخواسته قادر است تا در کاتالیزور سه‌طرفه رخ بدهد، نظیر تشکیل سولفید هیدروژن خوشبو و آمونیاک. شکل گیری هر یک را می توان با تغییراتی در روکش شستشو و فلزات گرانبها مورد استفاده محدود نمائید.

حذف کامل این محصولات جانبی دشوار خواهد بود.سوخت های بدون گوگرد یا کم گوگرد، سولفید هیدروژن را حذف یا کاهش خواهد داد.

برای مطالعه بیشتر : فروش و خدمات کاتالیزور بنز