کاتالیست وان یک برند است! یک برند تخصصی وبا اصالت طراحی. تخصصی بودن ویژگی ماست. یک ویژگی خاص که ما را از سایر رقبا متمایز کرده است. با آرامش به مسیر ادامه دهید ما پشتیبان شما هستیم (کاتالیست وان همان محمد و علی سابق می باشدکه با ظاهر جدید برند شروع به فعالیت کرده است) تعمیر و نوسازی کاتالیزور خودروهای وارداتی شامل چند مرحله می باشد;مرحله اول تست و عیب یابی، مرحله دوم تعمیر و نوسازی کاتالیزور معیوب، مرحله سوم تست خودرو پس از نصب کاتالیزور. لذا تست و عیب یابی در تعمیر کاتالیزور مهمترین قسمت این فرایند می باشد.