کاتالیزور بی ام و سری

X1 , X2 , X3 , X4 , X5 , X6