نحوه تعمیر کاتالیست اگزوز خودرو

تعمیر کاتالیست اگزوز با بهترین خدمات و قعطات ممکن و گارانتی معتبر را در سایت میتوانید تجربه کنید. اگزوز همواره جزو یکی از مهم ترین بخش های خودرو به شمار رفته و برای چلوگیری از ایجاد خرابی حاصل از گازهای سمی ماشین نیاز به یک کاتالیست دارد.

در ابتدا و پیش از اقدام برای تعمیر کاتالیست خود میبایست یکسری اطلاعات مهم در رابطه با اگزوز و تعریف کلی آن بدست اورید. برای اشنایی بیشتر با این قطعه مهم ادامه مطلب را مطالعه بفرمایید تا در تعمیر کاتالیست اگزوز خود به بهترین شکل اقدام نمایید

ارائه بهترین خدمات در زمینه تعمیر کاتالیست را در مجموعه کاتالیست وان اگزوز چیست؟

ﺍِﮔﺰﻭﺯ ﻗﻄﻌﻪ‌ﺍﯼ ﺩﺭ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻭ ﺩﯾﮕﺮ ﻭﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﻭﺩ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﻭﺍﮐﻨﺶ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﯿﻠﻨﺪﺭ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ ﺑﻪ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﯽ‌ﺩﻫﺪ. ﺍﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺍﮔﺮﭼﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻋﻤﺪﻩ ﮐﺎﺭ ﺍﮔﺰﻭﺯ ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ ﺍﻣﺎ ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﻭﯾﮋﮔﯽ‌ﻫﺎﯼ ﺍﮔﺰﻭ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﻭﻇﺎﯾﻒ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭﺩ.

سه وظیفه عمده و مهم اگزوز

پیش از شروع پروسه تعمیر کاتالیست اگزوز باید بدانید که این بخش سه وظیفه مهم را بر عهده دارد که به شرح زیر میباشد

  • ﮐﺎﻫﺶ ﺁﻻﯾﻨﺪﮔﯽ
  • ﮐﺎﻫﺶ ﺻﺪﺍ
  • کاهش دما

ﺍﮔﺰﻭﺯﻫﺎ ﺍﺯ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮﺭ، ﻣﯿﺎﻧﯽ ﻭ ﺍﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﯿﺎﻥ ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺴﺖ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﺩﻣﺎﯼ ۸۰۰ ﺩﺭﺟﻪﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮﺍﺩ ﺩﺭ ﻗﻄﻤﺖ ﺍﻭﻝ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﻣﯽ‌ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﺑﺨﺶ‌ﻫﺎﯼ ﺩﻭﻡ ﻭ ﺳﻮﻡ ﺩﺭ ﮐﺎﻫﺶ ﺩﻣﺎ ﻭ ﺻﺪﺍ ﻣﻮﺛﺮﻧﺪ؛ ﻭ ﺍﯾﻦ ﻭﺳﯿﻠﻪ ﻣﯽ‌ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﺮﻭﺝ ﮔﺎﺯﻫﺎﯼ ﺧﻄﺮﻧﺎﮎ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺳﻮﺯﺍﻧﺪﻥ ﺳﻮﺧﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰﺍﯾﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﯿﻮﻧﯿﻨﮓ ﺍﻧﺠﯿﻦ (ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﻮﺗﻮﺭ) ﺍﺯ ﺍﮔﺰﻭﺯﻫﺎﯼ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻋﺒﻮﺭ ﮔﺎﺯﻫﺎﯼ ﺧﺮﻭﺟﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

نحوه تعمیر کاتالیست اگزوز

نحوه تعمیر کاتالیست اگزوز خودرو

این قطعه نقش مهم و کلیدی در عملکرد وسیله نقلیه فرایند فعال سازی آن دارد. ارسال گازهایی که موجب اتش سوزی در موتور میشوند، به  انتهای لوله خودرو از مهمترین ویژگی های اگزوز خودرو به شمار می‌روند.

علاوه بر مورد ذکر شده، این قطعه  وظیفه بی صدا کردن خودرو به هنگام روشن شدن را نیز بر عهده داشته و عوامل مهمی از جمله کیفیت عملکرد و ساختار اگزوز، میزان قدرت و ضعف عملکرد آن را تعیین می‌کند.

کاتالیزور از چیست
بیشتر بخوانید
مرکز تخصصی تعمیرکاتالیزور

به طور کلی مهمترین وظایف اگزوز در خودرو شامل موارد مهمی از جمله:

  • کاهش آلایندگی
  • کاهش دما
  • و کاهش صدا هستند.

برای درک بهتر وظیفه این قطعه، میبایست اجزای تشکیل دهنده خودرو را شناخته و درباره وظیفه هر یک بیشتر بدانیم. حال در این بخش به بررسی کامل تمامی بخش های مهم اگزوز خودرو میپردازیم تا در تعمیر بخش های مهمی از جمله تعمیر کاتالیست اگزوز اطلاعات کافی را بدست اورید.

اجزای اگزوز خودرو

  • منیفولد

اولین قسمت اگزوز در خودرو منیفولد هوا است. منیفولد در موتورهای مختلف به دو دسته کلی تقسیم میشود:

در موتورهای خطی در یک طرف موتور و در موتورهای خورجینی در طرفین موتور قرار می‌گیرد. این قطعه دودهای تولید شده از از اجزای سرسیلندر را دریافت کرده و به سمت لوله اگزوز می‌فرستد.

  • لوله های رابط اگزوز خودرو

قطعه بعدی مربوط به  لوله‌های رابط میشود. این لوله‌ها معمولا به شکل حرفL  انگیسی هستند و قطری نزدیک به یک تا دو سانتی متر دارند. وظیفه این قطعه ارتباط بین منیفولد و ادامه سیستم اگزوز است.

  • لوله بلند خروج دود

بعد از این انبار یک لوله بلند تا انتهای خودرو وجود دارد که در انتها به آخر خودرو می‌رسد و با خروج دود از این انبار، ماجرای عملکرد اجزای سیستم اگزوز خودرو پایان می‌گیرد. کاتالیست مرحله بعدی و مبحث اصلی ما در مبحث تعمیر کاتالیست اگزوز به شمار میرود. کاتالیست با توجه به اینکه فیلترهایی از جنس سرامیک دارد، مسئولیت تصفیه دود خروجی از اگزوز برعهده داشته است.

به طور کلی کاتالیست فیلتری است که سطح آلایندگی خودرو را به شدت پایین می‌آورد. این قطعه نقش مهمی در کنترل آلاینده‌های خروجی خودرو دارد و البته در خودروهای داخلی از میزان شتاب خودرو کم می‌کند.

برخی از رانندگان کاتالیست خودروی خود را باز کرده و به جای آن لوله رابط می‌گذارند تا شتاب خودرو افزایش پیدا کند. لازم به ذکر است که عمل ذکر شده کاملا غلط بوده و به هیچ وجه به شما عزیزان پیشنهاد نمیشود.